Effektiviserer eksporten av sjømat

Mattilsynet tar grep.

Næringsliv

Fra 9. mai blir det raskere og enklere å eksportere sjømat til land utenfor EØS-området, skriver Mattilsynet på sine hjemmesider.Da blir det bare ett-trinnsbehandling for de aller fleste sertifikater som er nødvendige for å kunne eksportere.Mattilsynet utsteder hvert år rundt 60.000 sertifikater for varer som eksporteres til land utenfor EØS-området.- Dagens ordning er ikke tilpasset eksporten og gir mye dobbeltbehandling. Derfor endrer vi rutinene, sier Elisabeth Wilmann, direktør for fisk og sjømat i Mattilsynet.Dette er det nyeDet nye fra 9. mai er at de aller fleste sertifikatene for sjømat skal utstedes av sertifikatkontorene uten dagens rekvisisjonstrinn.For åtte sertifikater beholdes rekvisisjonstrinnet. Disse har ifølge tilsynet særkrav som gjelder fiskehelse og som mattilsynkontoret som fører tilsyn med produsenten må kontrollere før sertifikat kan bli utstedt.Begrepet rekvisisjon endres til forhåndsmelding.- Sparer myeMattilsynet forenkler også vurderingene av sertifikatene, da de fleste sertifikatene bekrefter det Mattilsynet vet fra før; som at produsenten er godkjent, følger norsk regelverk og at Mattilsynet fører tilsyn med dem.Sertifikatkontoret kan ifølge tilsynet dermed utstede uten at de går via virksomhetens lokale tilsynskontor.- Hadde forenklingene vært i drift i fjor, ville Mattilsynet behandlet 7.200 forhåndsmeldinger istedenfor 26.000 rekvisisjoner. Det ville spart både eksportører og oss for mye ressurser, sier Wilmann.Les mer her.

mattilsynet
eksport
sjømat
laks
Nyheter
Sjømat
Næringsliv