Én tabbe kostet selskapet 500 millioner

Fordi de hadde utelatt ett dokument i anbudet, mistet de hele kontrakten.

(Finansavisen): Champagnekorkene må ha gått i taket på kontorene til Energima i Bærum og eierselskapet Magnussen i Asker da konsernet vant en gigantisk kontrakt knyttet til det enda mer gigantiske infrastruktur­prosjektet «Förbifart Stockholm».Kontrakten omfattet levering av tunnelventilasjon til prosjektet, og var på hele 520 millioner kroner pluss driftskostnader.For brødrene Arild og Henrik Magnussen var det en vanvittig kontrakt. De seneste 15 årene har duoen bygget opp Energima fra null til et selskap som omsetter mellom 400 og 500 millioner kroner med overskudd på mellom 30 og 50 millioner.Ga feil omsetningstallDet var eierselskapet Magnussen Invest som leverte inn anbudet til Trafikverket. Selskapet eier Energima, og arbeidet skulle utføres av datterselskaper innen Energima.Det svenske selskapet Assemblin Ventilation, som var blitt holdt som nummer to i konkurransen bak Magnussen, tok imidlertid ikke til takke med tapet. Selskapet mente Magnussens anbud ikke var helt i tråd med anbudskravene fra Trafikverket.Helt konkret anførte Assemblin at et selskap som støtter seg til et annet selskap for å oppfylle kravene til økonomi og finansiell posisjon, må ha med et dokument der sistnevnte selskap stiller seg solidarisk ansvarlig for kontrakten. Dette dokumentet manglet i Magnussens anbud.Magnussen hadde i stedet ført opp hele konsernets samlede omsetning i sitt anbudsdokument, til tross for at det ikke var konsernet som var anbudsgiver.Hverken Arild eller Henrik Magnussen har besvart Finansavisens gjentatte henvendelser i anledning saken. Skriftlige spørsmål vedrørende anbudstabben er lest, men ikke besvart.Hvorvidt kontraktstapet kun skyldes en feil eller om det handler om forsettelig anbudsjuks står dermed ubesvart.Trafikverket innrømmet feilTrafikverket, som ga kontrakten til Magnussen, innrømmet umiddelbart feilen og støttet Assemblins anførsel. Deres konklusjon var at Magnussen hadde levert inn et anbud alene, men at de støttet sin finansielle kapasitet på andre selskaper i samme konsern.Magnussen var uenig i dette. Selskapet mente det hadde levert et dokument som anbudskonkurransen krevde. Det mente formålet med Trafikverkets krav var oppfylt og at dokumentet ga tilstrekkelige garantier.Blant annet påpekte de at personene som hadde signert anbudet hadde signeringsrett ikke bare for Magnussen, men også for samtlige andre majoritetseide selskaper som skulle ta del i jobben.Ett av kravene i anbudet gikk ut på at minst ett av selskapene i et konsortium måtte ha en omsetning på minst 500 millioner kroner hvert av de tre seneste årene.Magnussen Invest, som leverte anbudet, har ingen omsetning, mens Energimas omsetning utgjorde henholdsvis 481 millioner, 402 millioner og 421 millioner, hvilket gjorde at selskapet isolert sett var for liten til å delta i konkurransen.Magnussen mente kravet slik Trafikverket utformet det unødig forhindret leverandører fra å delta i anbudet.Ga dokument til rettenFörvaltningsrätten i Falun hadde lite sympati med brødrene Magnu ssen, og forholdt seg kun til det som var spillereglene.«En byggherre står fritt å bestemme hvordan anbudsdokumentene i et anbud skal utformes samt kriteriene for tildeling av kontrakt så lenge de fellesskapsrettslige prinsippene hensyntas. De obligatoriske kravene som angis i anbudsdokumentet skal normalt være oppfylt til det fulle i anbudet for at byggherren skal kunne ta anbudet med i vurderingen og tildele kontrakt», skriver retten i sin dom.Videre fremhever retten at Magnussens anbud helt savner dokumentet som kreves for å basere seg på andre selskapers kapasitet. Dokumentene Magnussen har vedlagt er ifølge retten ikke annet enn en beskrivelse av konsernet, og innebærer intet solidaransvar.At Magnussen har komplettert med korrekt dokumentasjon til retten forandrer ikke noe, da det kreves at det leveres med anbudet. Og hvorvidt kravet førte til urettferdig konkurranse, brydde ikke retten seg om å ta stilling til da det ikke var tema i saken.