Eniro nær salg av Proff

Det kriserammede katalog- og søkeselskapet Eniro skal ifølge Kampanje i lengre tid ha forsøkt å selge nettstedet Proff.

Næringsliv

Kampanje skriver at det er kjent med at det børsnoterte katalog- og søkeselskapet Eniro i disse dager er i ferd med å sluttføre en salgsprosess av nettstedet Proff . Dette bekreftes av flere kilder, som også forteller at Proff skal ha vært til salgs i lengre tid. Proff har kontorer i Norge, Sverige og Danmark. Ryktene om et mulig salg skal etter det Kampanje nå har fått rede på, svirret i luften siden Proff ble skilt ut som et eget selskap fra Eniro i 2016. Flere salgsprosesser skal ha vært påbegynt uten at det har ført til noe. Det skal ha vært interesse fra både nordiske, norske og internasjonale aktører. Nå skal et salg være nært forestående. Administrerende direktør i Eniro Group, Örjan Frid, er ordknapp når Kampanje ringer.- Vil du avkrefte det?- Jeg har ingen kommentar.Da Eniro Group la frem sine konserntall i februar i år, viste regnskapet ifølge Kampanje driftsinntekter på rett i underkant av 1,4 milliarder svenske kroner og et underskudd på 573 millioner kroner.Eniro Norge, har ikke lagt frem tall for 2018 enda, men hadde driftsinntekter i 2017 på 332 millioner kroner og et resultat etter skatt på minus 23,4 millioner kroner. Det var ned fra 485,3 millioner kroner og et resultat etter skatt på 24,7 millioner kroner i 2016.Proff AS, som eies av Eniro, hadde driftsinntekter på 80,8 millioner kroner og et resultat etter skatt på 14 millioner kroner.Les mer på Kampanje

Nyheter
Næringsliv