Ferske handelstall fra Tyskland

Tyskland endte opp med et handelsoverskudd på 17,9 milliarder euro i februar.Ifølge en sammenstilling utført av Trading Economics var det på forhånd ventet et overskudd på 16,5 milliarder euro.Sesongjustert endte handelsoverskuddet på 18,7 milliarder euro.Importen falt i perioden 1,6 prosent, mens eksporten falt 1,3 prosent.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også