Ferske nøkkeltall fra Storbritannia

Den britiske økonomien vokser svakt.

Brutto nasjonalprodukt (BNP) i Storbritannia vokste i 0,1 prosent i februar, viser foreløpige tall.Ifølge en sammenstilling utført av Direkt Makro var det på forhånd ventet uendret utvikling.IndustriproduksjonDen britiske industriproduksjonen steg 0,6 prosent i februar.Her var det ifølge Direkt Makro ventet en oppgang på 0,1 prosent.Over året endte industriproduksjonen opp 0,1 prosent, mot en ventet nedgang på 0,9 prosent.