Flere nøkkeltall fra USA

Privat forbruk og andre nøkkeltall har tikket inn. 

Richard Drew
Næringsliv

Tall fra amerikanske myndigheter viser at privat forbruk i USA var opp 0,9 prosent på månedsbasis i mars.Det var ifølge vår makrokalender ventet en oppgang på 0,7 prosent. Private inntekter steg 0,1 prosent i mars, mot 0,2 prosent i februar. Det var her ventet en oppgang på 0,4 prosent. Kjerne-PCE var uforandret på månedsbasis, men opp 1,6 prosent på årsbasis, mot ventet 1, 7 prosent. PCE-deflatoren steg 1,5 prosent på årsbasis. 

privat forbruk
private inntekter
Nyheter
Næringsliv