Forbrukertilliten øker kraftig

Forbrukertilliten øker markant i april. 

Næringsliv

Forbrukertilliten (CCI) for Norge var minus 1,7 poeng i april, opp fra minus 3,8 i mars, viser målingen til Opinion.Forbrukertillitsindeksen falt i februar og mars, men øker markant i april, til minus 1,7 poeng.Tre av fire indikatorer har en positiv utvikling, og det er særlig tilliten til landets økonomi om 12 måneder som bidrar til å trekke den samlede forbrukertilliten opp, opplyses det.Nåværende beregningsmetode for CCI ble etablert i 2001, og det er denne metoden Opinion har støttet seg på for å utarbeide CCI for Norge - sammenlignbar med land i EU/eurosonen. Fra og med januar 2019 har EU-kommisjonen, etter en evaluering av fem mulige alternativ, kommet fram til en ny beregningsmetode for CCI. Opinion går også over til å bruke denne metoden.

forbrukertillit
cci
Nyheter
Næringsliv