Frykter helseturisme dersom papirløse sikres helsetilbud

Regjeringen frykter at papirløse innvandrere skal søke seg til Norge dersom de utvider helsetilbudet slik at det blir det samme som for alle andre i landet.

Næringsliv

Papirløse, ulovlige innvandrere har ingen rettigheter til full, gratis helsetjeneste slik andre i Norge har.– Det er uverdig at de ikke får den helsehjelpen de trenger ut ifra sine behov og vi må gå på akkord med yrkesetikken vår når vi på en måte nekter folk helsehjelp, sier leder Svein Aarseth i Rådet for legeetikk til NRK.Et opprop som så langt har fått 3.000 underskrifter ber om en endring i forskriften som begrenser papirløses rett til helsehjelp. Det er derimot ikke regjeringen villig til å åpne opp for.Høyres helsepolitiske talsperson, Sveinung Stensland, sier man ikke vil åpne opp for fri helsehjelp for alle av frykt for at mange skal komme fra utlandet og forvente det samme.– Det er heller ikke slik at de ikke får helsehjelp. Det er en rekke tilstander der du får hjelp uansett, for eksempel ved akutt sykdom, alvorlige infeksjoner, psykiske lidelser og i forbindelse med svangerskap, sier Stensland.Dette tilbakeviser Svein Aarseth. Han viser til at det i internasjonal litteratur ikke er noe tilsier at det kommer en flom av papirløse dersom det åpnes for fri helsebehandling.(©NTB)

helseturisme
papirløse innvandrere