Handelsoverskuddet faller markant

Det norske handelsoverskuddet falt i mars over 20 prosent.

Næringsliv

Handelsoverskuddet i mars 2019 var på 13,9 milliarder kroner. Det er 22,4 prosent lavere enn i samme måned året før, viser foreløpige tall fra SSB.Eksporten falt 3,2 prosent (fra mars 2018) til 79,7 milliarder kroner.Råoljeeksporten falt 9,0 prosent fra (fra mars 2018) til 20,5 milliarder kroner.Naturgasseksporten falt 15,8 prosent fra samme periode i fjor, til 18,2 milliarder kroner. Fastlandseksporten utgjorde 40,2 milliarder kroner. Dette var en oppgang på 5,6 prosent fra mars i fjor.Importen i mars steg 2,2 prosent til 65,8 milliarder kroner.Les mer hos SSB.

handelsbalanse
handelsoverskudd
ssb
statistisk sentralbyrå