I disse landene må du følge med om du skal gjøre business

Bisnode D&B overvåker kontinuerlig en rekke land verden over.Selskapets vurderinger av landrisiko gir en sammenlignbar analyse på tvers av landegrensene. Vurderingene tar høyde for landsdekkende faktorer som spiller inn på nasjonal eksport og eksport, samt sannsynlighet for avkastning på investeringer over en toårs-periode.I april har ikke analytikerne oppgradert (forbedret risikonivå) for noen land. De har imidlertid nedgradert (høyere risikonivå) følgende land.Nedgradert landrisikoAlbaniaD&B nedgraderer Albanias landrating på bakgrunn av at albanske opposisjonspartier holder ukentlige demonstrasjoner. De krever at regjeringen trekker seg og at et tidlig valg skal bli gjennomført.CanadaD&B nedgraderer Canadas risikorating på bakgrunn av fallende økonomisk vekst og fallende økonomiske indikatorer.Endrede fremtidsutsikterKroatiaPå sikt vil landrisikoen for Kroatia nedgraderes da den økonomiske veksten avtar på grunn av eksterne faktorer.NigeriaD&B oppgraderer ratingutsikten for Nigeria da sittende president, Muhammadu Buhari, ble gjenvalgt til en ny fireårsperiode i februar.TyrkiaD&B nedgraderer sin ratingutsikt for Tyrkia da økonomien offisielt gikk inn i en lavkonjunktur i andre halvdel av 2018. Dette satte press på likviditeten og lønnsomheten for tyrkiske selskaper.