IMF jekker ned veksten i USA

IMF nedjusterer forventninger til vekst i USA i 2019.

IMF-sjef Christine Lagarde - Foto: AP

Det internasjonale pengefondet (IMF) advarer mot høy statsgjeld og handelskonflikter når de nedjusterer forventninger til økonomisk vekst i USA.Verdens største økonomi er nå ventet å vokse med 2,3 prosent i år, ned fra januar-forventningen på 2,5 prosent, slår IMF fast i sin kvartalsvise vekstprognose World Economic Outlook.Fondet poengterer imidlertid at USA ligger bedre an enn andre utviklede land når veksten i verdensøkonomien sakker fart.I fjor høst kuttet IMF sin prognose for veksten i verdensøkonomien til 3,7 prosent for 2018, i år og 2020. Hovedutfordringen for verdensøkonomien er at «retorisk proteksjonisme i økende grad blir satt ut i livet», het det i den rapporten.(©NTB)