Konsernsjef ville beholde navnet NSB

Det var spesielt én som overbeviste konsernsjefen.

Konsernsjef Geir Isaksen i NSB innrømmer at han ønsket å beholde navnet NSB fremfor å bytte til Vy da ledergruppen stemte over navnebytte.– Jeg trodde at vi var best tjent med å beholde det gamle navnet, sier Isaksen til Aftenposten.Isaksen skulle imidlertid endre mening. Han sier at flere undersøkelser bidro til helomvendingen.– Det var spesielt én som overbeviste meg. Den viste at et stort flertall forbandt NSB ikke bare med tog, men med all jernbane i Norge. Dette selv om Bane Nor ble utskilt i 1996, og over halvparten av de ansatte i selskapet drev med buss (5.300 ansatte mot 3.200 på buss i august 2018, red.anm.), sier han.– Den andre årsaken var at også vi som jobber her, må skjønne at vi nå er noe annet enn NSB, sier Isaksen.Beslutningen i ledergruppen om navneendringen ble til slutt enstemmig, men ikke uten motstand fra profilerte tillitsvalgte i norsk jernbane.Leder Jane Sæthre i Jernbaneforbundet og Rolf Ringdal i Lokmannsforbundet ga beskjed om at ansatte neppe ville sette pris på navnebyttet. De fikk likevel instrukser om å holde kortene tett inntil brystet for å unngå lekkasjer, protester eller at noen stjal det nye navnet.(©NTB)


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også