LO krever kvinneløft i årets kommuneoppgjør

Likelønn er det viktigste temaet for LO i årets kommuneoppgjør, som ble sparket i gang med den tradisjonelle kravoverleveringen i Kommunenes Hus torsdag.

Næringsliv

40 arbeidstakerorganisasjoner er parter i hovedtariffavtalen for kommunesektoren. Disse representeres av de fire hovedsammenslutningene LO Kommune, Unio kommune, YS kommune og Akademikerne kommune. Kommunenes interesseorganisasjon KS representerer arbeidsgiversiden.De fire hovedsammenslutningene har en ting til felles – et krav om reallønnsvekst for sine medlemmer. Der stopper imidlertid likhetene.Mens Akademikerne krever et ekstra løft for skolelektorene, der lønnsveksten ifølge dem har blitt hengende etter i flere år, mener LO at årets største løft bør gå til grupper hvor kvinneandelen er høyest for å sikre likelønn. YS krever reallønnsvekst for fagarbeidere og særlig løft for fagskole- og høyskoleutdannede, mens Unio på sin side mener høyt utdannede må få høyere lønnsvekst enn de andre yrkesgruppene i år.Oppgjøret omfatter om lag 422.000 ansatte som utfører rundt 343.000 årsverk. 39 prosent av disse er innenfor helse- og sosialsektoren, 33 prosent er i skolesektoren, og 10 prosent jobber innenfor barnehagesektoren.Lønnstillegget på 3,2 prosent som ble framforhandlet imellom LO, YS og NHO i privat sektor er normgivende for oppgjøret i kommunesektoren etter den såkalte frontfagsmodellen.I år er det såkalt mellomoppgjør, der det i utgangspunktet kun forhandles om lønn. Denne gangen står imidlertid også pensjon på menyen, noe som potensielt kan by på utfordringer hvis regjeringens lovproposisjon som ble lagt fram onsdag ikke faller i god jord.(©NTB)

LO
kommuneoppgjøret