Mener sukkeravgiften bør erstattes

Vil innføre ny og helsebegrunnet avgift.

Flertallet i utvalget som har vurdert avgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer mener at avgiften slik den er utformet i dag bør oppheves og erstattes av en ny og helsebegrunnet avgift, fremgår det i en pressemelding fra Regjeringen.Flertallet viser til at en helsebegrunnet avgift krever en nærmere utredning både av hvilke varer en slik avgift bør omfatte, samt hvilke konsekvenser en slik avgift vil få for de næringsdrivende.Utvalgets mindretall mener at avgiften bør oppheves, og ikke erstattes av en ny helsebegrunnet avgift. Mindretallet legger til grunn at dersom en avgift med helse- og ernæringsformål skal vurderes, må dette drøftes i en mer helhetlig sammenheng der også andre virkemidler inngår i vurderingen, noe som ligger utenfor utvalgets mandat, heter det i meldingen.