Nå shopper vi mer

Norsk detaljhandel steg fra februar til mars, men ikke like mye som ventet.

Næringsliv

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene steg 0,6 prosent fra februar til mars, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).Ifølge TDN Direkt var det ventet en oppgang på 0,8 prosent.Dette skjer etter en nedgang på 1,2 prosent fra januar til februar.Ifølge SSB viser den langsiktige trenden i detaljomsetningsindeksen en vekst på 3,4 prosent mellom vendepunktet i mai 2016 og toppunktet rundt sommeren 2018. Etter sommeren 2018 har trenden hatt en svakt nedadgående utvikling, men viser nå tegn til å flate ut.«Dagligvareforretninger og bokhandlere bidro mest til oppgangen i det sesongjusterte volumet for mars. Bensinstasjoner hadde en nedgang i omsetningsvolumet i samme periode, og bidro til å dempe den samlede veksten», heter det i meldingen.Les mer hos SSB. VarekonsumHusholdningenes varekonsum steg 1,9 prosent fra februar til mars, viser sesongjusterte tall.Bilkjøpene økte 5,6 prosent og bidro til mer enn halvparten av oppgangen.«Den sterke veksten i bilkjøpene har blant annet sammenheng med rekordstore leveranser av Tesla Model 3 i mars. Samlet trakk kjøp av biler og drivstoff opp varekonsumet 1 prosentpoeng», skriver SSB.Konsumet av andre varer steg ifølge SSB 1,6 prosent, og trakk opp varekonsumet om lag 0,7 prosentpoeng. Særlig sportsutstyr og hobbyartikler bidro til oppgangen.Konsumet av elektrisitet og brensel steg 3,2 prosent etter en nedgang på 5,3 prosent måneden før, mens konsumet av mat og drikkevarer var omtrent uendret.Tallene viser at varekonsumet i første kvartal 2019 var 0,8 prosent høyere enn i fjerde kvartal 2018.Les mer hos SSB.

detaljhandel
varekonsum
Nyheter
Næringsliv
Makro