Nav utbetalte 1,2 milliarder kroner hver dag

I fjor betalte Nav ut 430 milliarder kroner til personer bosatt i Norge. Nesten halvparten av befolkningen mottok en ytelse fra Nav minst én gang i året.Alderspensjon utgjør halvparten av Navs utbetalinger. Utbetalingene til alderspensjon økte med fem prosent fra 2017, mens uføretrygd økte med seks prosent. Kontantstøtteutbetalingene økte med tre prosent.(©NTB)