Nedjusterer prognosene for verdensøkonomien

Det internasjonale pengefondet (IMF) mener de økonomiske utsiktene er svekket og nedjusterer forventningene til vekst i verdensøkonomien i 2019.

Pengefondet nedjusterer vekstprognosen i 2019 til 3,3 prosent, ned 0,2 prosentpoeng fra forrige beregning på 3,5 prosent i januar.Uro i de internasjonale markedene med handelskonflikter og uro rundt brexit er avgjørende årsaker til at IMF har nedjustert vekstprognosen. IMF mener at global handel, produksjon og investeringer fortsatt er truet av de pågående konfliktene.Men økonomene ser en viss forbedring, og om pågående handelskonflikter ikke sporer av med nye runder med tollkrig og handelshindringer finnes det muligheter for positiv vekst globalt, ifølge IMFs kvartalsvise vekstprognose.Pengefondet forventer fremdeles at den globale økonomien vil vokse med 3,6 prosent i 2020.Skjør vekstIMF-økonomene spår at i løpet av siste halvår i 2019 vil veksten begynne å ta seg opp igjen med drahjelp fra Kina, og bedre stemning i de globale markedene.IMF-sjeføkonom Gita Gopinath sier i en uttalelse at rapporten viser at det for 70 prosent av verdensøkonomien vil bli lavere vekst i 2019 enn hva det var i fjor. Hun understreker viktigheten av å unngå feiltrinn i tiden framover.– Det er et viktig øyeblikk for den globale økonomien. Veksten er skjør og preget av oppgang i nye markeder og i utviklingsøkonomier som Argentina og Tyrkia, sier Gopinath.Ifølge prognosene vil fremdriften i utviklingsland og fremvoksende markeder fortsette inn i 2020.Advarer mot «hard brexit»I rapporten publisert få dager før Storbritannias planlagte brexitdato fredag, heter det at Storbritannias økonomi står i fare for å gå inn i en alvorlig sjokktilstand, dersom landet forlater EU uten en utmeldingsavtale.Ifølge IMFs beregninger kan Storbritannias BNP i så fall synke med 1,4 prosentpoeng det første året etter brexit, og med 0,8 prosentpoeng i 2021.EU vil også bli påvirket av en manglende avtale, og IMF anslår at EUs BNP vil falle med 0,2 og 0,1 prosentpoeng i de kommende to årene.Ellers er det ventet at veksten i viktige europeiske økonomier som Tyskland og Italia går ned med 0,8 og 0,1 prosentpoeng. Nedjusteringen har sammenheng med lavere produksjon i bilindustrien i kjølvannet av utslippsskandalen.Nedjusterer forventningene til USA og KinaIMF nedjusterer også forventningene til den økonomiske veksten i USA og advarer mot høy statsgjeld og handelskonflikter. Fondet poengterer imidlertid at USA ligger bedre an enn andre utviklede land, når veksten i verdensøkonomien avtar.Verdens største økonomi er nå ventet å vokse med 2,3 prosent i år, ned fra januar-forventningen på 2,5 prosent.Kina havner på 6,3 prosent i 2019, med forventning om 0,2 prosentpoeng lavere vekst enn i fjor.For Norge anslår IMF en vekst i BNP på 2 prosent i 2019 og 1,9 prosent i 2020.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også