Nøkkeltall fra Tyskland

Den tyske ZEW fremtidsindeksen tikker inn tirsdag.

Den tyske ZEW-indeksen endte på 3,1 i april, melder TDN Direkt.Ifølge en sammenstilling utført av Direkt Makro var det på forhånd ventet en indeks på 0,8.Mars-tallene viste en indeks på minus 3,6.Vurderingen av den nåværende situasjonen falt fra 11,1 til 5,5. Det var her på forhånd ventet en indeks på 8,0.Indeksen baseres på inntil 350 investorer og analytikeres forventninger om utsiktene for tysk økonomi det nærmeste halvåret. En positiv verdi indikerer at et flertall av økonomene er optimistiske, mens en negativ verdi indikerer at flertallet er negative.