Nøkkeltall fra Tyskland

Flere viktige nøkkeltall fra Tyskland tikker inn. 

Næringsliv

Forbrukertillitsindeksen for Tyskland i mai var 10,4, mot en ventet indeks på 10,4, ifølge vår finanskalender. De tyske importprisene var uendret på månedsbasis i mars, mot en ventet oppgang på 0,3 prosent.På årsbasis var importprisene opp 1,7 prosent, mot en ventet oppgang på 2,0 prosent. 

tyskland
importpriser
forbrukertillitsindeks
Nyheter
Næringsliv