Nøkkeltall fra USA

Flere viktige nøkkeltall fra USA tikker inn torsdag.

Produsentprisene i USA var opp 0,6 prosent i mars 2019, sammenlignet med måneden før.Produsentprisene var ventet å stige 0,3 prosent på månedsbasis, ifølge vår finanskalender.Kjerne-PPI, eksklusive mat og energi, var opp 0,3 prosent på månedsbasis, mens det var ventet en oppgang på 0,2 prosent.