Nøkkeltall fra USA overrasker

Industriproduksjonen ble lavere enn ventet

Industriproduksjonen i USA var ned 0,1 prosent på månedsbasis i mars.Det var ventet en økning i industriproduksjonen på 0,2 prosent, ifølge vår makrokalender.Industriens kapasitetsutnyttelse var 78,8 prosent i mars. Det var på forhånd ventet en kapasitetsutnyttelse på 79,10 prosent.