Norsk økonomi vokser

Fastlands-BNP var 0,6 prosent i desember-februar.

Næringsliv

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge steg med 0,6 prosent i tremånedersperioden desember-februar sammenlignet med september–november, ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB). Kraftig fall i elektrisitetsproduksjonen trakk veksten ned med nærmere 0,2 prosentpoeng, opplyses det.Tremånedersveksten ble ifølge SSB trukket opp av sterk vekst i varehandel, men også næringsområdet tjenester tilknyttet oljeutvinning hadde klar oppgang. Samlet økte tjenestenæringene med 0,8 prosent i desember–februar, sammenlignet med september–november. Industri- og bergverk hadde ifølge SSB en vekst på 1,9 prosent, særlig drevet av vekst i verksteds- og skipsindustri. Annen vareproduksjon falt med 0,3 prosent i samme periode. Dette skyldes svake tall i elektrisitetsproduksjon, mens det var klar vekst i bygg og anlegg. Den sterke nedgangen i elektrisitetsproduksjonen trakk for øvrig fastlands-BNP ned med nærmere 0,2 prosentpoeng.

norge
bnp
norsk økonomi