NVE anser 13 områder som egnet for å opprette vindkraftanlegg i Norge

NVE anser 13 områder som egnet for å opprette vindkraftanlegg i Norge. Områdene ligger i alle fylker utenom Oppland, Troms og Akershus.

– Kartet skal ikke leses som at vi mener at det skal være fritt fram for vindkraft, understreker vassdrags- og energidirektør Ketil Lund.– Dette er ikke en utbyggingsplan for vindkraft, men en faglig gjennomgang for å peke ut de områdene i Norge som er mest egnet for vindkraft når man tar hensyn til miljø- og samfunnsvirkninger, sier han.– Nesten ingen ligger helt ute ved kysten eller på høyfjellet. Også i de utpekte områdene vil det være store arealer som er uaktuelle for vindkraft, sier Lund.Den nasjonale rammen for vindkraft skal ikke erstatte dagens konsesjonsbehandling. Konsesjonsprosessene framover vil være minst like grundige og strenge som i dag, understreker Lund.Få områder i Nord-NorgeNVE startet med 43 analyseområder og har landet på 13 områder som de mener er de mest egnede. Oppland, Troms og Akershus er de eneste fylkene hvor det ikke er pekt ut områder. NVE har imidlertid pekt ut få områder i Nord-Norge.I Finnmark er det kun ett område som NVE mener er egnet, ved Porsangerhalvøya. I Troms har ikke NVE pekt ut noen områder, mens det i Nordland er ett område helt sør i fylket mot grensen til Trøndelag.Det ble klart på fremleggingen av Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) nasjonale ramme for vindkraft på land mandag formiddag.Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) og olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) var til stede under framlegginga.Økende debatt– Vi ser en økende interesse for vindkraft i Norge i takt med at vindkraft begynner å bli lønnsomt. Med dette følger en økende debatt som reflekterer interesser og sterkt engasjement. Det tar jeg på største alvor i utviklingen av vindkraftpolitikken vår, sier Freiberg.Han understreker at miljø- og samfunnsinteresser skal ivaretas.– Utbygging av lønnsom vindkraft skaper verdier, inntekt og arbeidsplasser, men har også negative virkninger for miljø, landskap, friluftsliv, reindrift, lokalbefolkning. Det er derfor viktig å unngå de mest sårbare områdene, sa Freiberg.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også