Nytt nøkkeltall fra Europa

Driftsbalansen ble 26,8 milliarder euro.

Ferske tall fra ECB viser at eurosonen fikk en driftsbalanse på 26,8 milliarder euro i februar.I januar var driftsballansen 37,1 milliarder euro.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker