OECD slår alarm om roboter

OECD spår at hver sjuende jobb kan gå tapt på grunn av automatisering de neste 15–20 årene.

Næringsliv

Opptil 14 prosent av arbeidsplassene i OECDs 36 medlemsland kan forsvinne på grunn av automatisering de neste 15 til 20 årene, skriver organisasjonen i sin årlige rapport om arbeidsmarkedet.Automatisering vil i tillegg føre til store endringer i jobbhverdagen for mange andre arbeidstakere, ifølge OECD.– Vi ser ikke for oss en jobbløs framtid. Men vi ser for oss store utfordringer i framtidas arbeidsmarked, sier OECDs generalsekretær Angel Gurría.OECD viser til en flerdobling i antall industriroboter de siste årene. Samtidig investeres det mer og mer i kunstig intelligens.OECD står for Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling.(©NTB)

oecd
roboter
arbeidsmarked
angel gurria
Nyheter
Næringsliv