Økt fare for flom i Sør-Norge

Det er utstedt oransje farevarsel om økt flomfare og jordskredfare for deler av Telemark og Buskerud lørdag kveld og søndag. 

Næringsliv

Det er ventet at vannføringen vil øke til flomnivå flere steder i Sør-Norge i løpet av kvelden og natten. Mest utsatt er indre strøk i Telemark og Buskerud.– Vi følger situasjonen nøye og oppdaterer prognoser i samarbeid med regulanter i Drammensvassdraget, Numedalslågen og Skiensvassdraget, sier Erik Holmqvist, vakthavende hydrolog på Flomvarslingen i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Vannføringen i flere vassdrag er markert økende, både som følge av snøsmelting og vedvarende regn. Vannføringen ventes å øke til flomnivåer i løpet av kvelden eller natten flere steder, opplyser  NVE.I tillegg er det fare for jordskred. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken svært høy etter flere uker med snøsmelting. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. NVE satte lørdag kveld farenivået både for flom og jordskred til oransje for deler av Telemark og Buskerud. Oransje nivå er det nest høyeste varslingsnivået og når det gjelder flom beskriver varselet en alvorlig situasjon, som kan medføre omfattende oversvømmelser og flomskader.Det er også utstedt gult farevarsel for flom for deler av Aust-Agder, Vestfold, Oppland, samt gult varsel om jordskredfare for deler av Sør-Norge.Det er ventet at flomfaren og jordskredfaren vil minke igjen søndag kveld.(©NTB)

Nyheter
Næringsliv