Produksjonen i jordbruket går ned

Produksjonen av jordbruksvarer ser ut til å synke for andre år på rad. Det kan få konsekvenser for jordbruksoppgjøret, ifølge Nationen.

Næringsliv

Nye tall fra Budsjettnemnda for jordbruket tyder på at produksjonsvolumet i jordbruket går nedover.Foreløpige tall viser at volumet av plante- og husdyrprodukter i sum gikk ned 0,6 prosent i 2018. Prognosene for 2019 viser et ytterligere fall på 0,9 prosent, skriver  Nationen. Nedgangen i 2018 og 2019 kommer etter at det har vært vekst i produksjonsvolumet de siste ti årene, med unntak av i 2011. Størst nedgang i produksjonen har pelsdyrnæringa med 25 prosent, etterfulgt av blomsternæringa som har hatt et fall på 12 prosent de to siste årene. I tillegg er det nedgang i produksjonen av sau og lam, hagebruksprodukter, svin, bær og grønnsaker.I fjorårets jordbruksoppgjør la partene til grunn at produksjonsvolumet skulle øke. Avdelingsleder Lars Johan Rustad i Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) sier til avisa at nedgang i produksjonsvolumet generelt fører til at det er vanskeligere å få til inntektsvekst i jordbruksoppgjøret.Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag leverte sine krav til staten i årets jordbruksoppgjør fredag. Regjeringen kommer med sitt tilbud 7. mai.(©NTB)

norges bondelag
jordbruk
Nyheter
Næringsliv