Rekordsterke sjømattall

Norge har aldri eksportert så mye sjømat noensinne.

Næringsliv

Norge eksporterte 640.000 tonn sjømat til en verdi av 25,6 milliarder kroner i første kvartal, ifølge en pressemelding fra Norsk Sjømateksport onsdag.Det er en volumnedgang på 18 prosent og en verdivekst på syv prosent, eller 1,8 milliarder kroner målt mot første kvartal i fjor. Volumnedgangen utenom pelagisk sektor er på to prosent.- Volumnedgangen i eksporten av pelagisk fisk skyldes manglende loddefiske i år, i tillegg til forsinket rapportering av kolmule fra direktelandinger i utlandet, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i meldingen.- Verdien av sjømateksporten i første kvartal har vært rekordhøy. Dette er i hovedsak drevet av økte priser på flere av våre viktigste arter. Det er gode, stabile markedsforhold, økt etterspørsel i viktige markeder, og en svak krone mot både dollar og euro, som i sum gir en rekordnotering, sier sjømatanalytiker Ingrid K. Pettersen i meldingen.Norge eksporterte 205.400 tonn sjømat til en verdi av 9,1 milliarder kroner i mars - en volumnedgang på 36 prosent og en verdiøkning på én prosent, eller 89 millioner kroner sammenlignet med mars måned i fjor.Sterk verdivekst for laksenNorge eksporterte ifølge meldingen 245.000 tonn laks for 16,7 milliarder kroner i første kvartal. Det er en økning på én prosent målt i volum, mens verdien økte med 1,1 milliard kroner eller syv prosent sammenlignet med første kvartal i fjor.Polen, Frankrike og Danmark var største mottakere av laks fra Norge i første kvartal, opplyses det.- Mens verdiveksten til EU var på fem prosent, økte eksporten til USA med hele 20 prosent, mot samme periode i fjor. Eksportverdien av fersk filet til USA økte med 58 prosent. Dette er drevet av en volumvekst på 13 prosent og en prisøkning på 40 prosent. Vekst i eksporten av filetprodukter, spesielt til det amerikanske markedet, bidro til at eksporten av bearbeidet laks nå står for 20 prosent av eksportverdien for laks, mot 18 prosent i første kvartal i fjor. Samtidig er dollaren 10 prosent sterkere mot den norske kronen enn i samme periode i fjor, som favoriserer eksport mot dollarmarkeder, sammenlignet med euromarkeder, sier Aandahl.I mars ble det eksportert 83.000 tonn laks til en verdi av seks milliarder kroner. Det er en nedgang i volum på fire prosent, mens verdien er på samme nivå som i 2018. Gjennomsnittsprisen for fersk hel laks økte fra 67,45 kroner til 68,78 kroner per kilo, opplyses det.

norsk sjømateksport
sjømat
laks
eksport