Rekordutbytte for Morten Harket

Har tatt ut 23,4 millioner på fire år.

2018 ble et hektisk og svært lønnsomt år for A-ha stjerne Morten Harket. I tillegg til å være dommer i TV2 programmet «The Voice», spilte han 45 konserter sammen med A-ha.Det gir utslag i regnskapet til Harkets heleide selskap «Compass point». I 2018 tok han ut et rekordhøyt utbytte på syv millioner kroner, fremgår det av selskapets ferske årsregnskap.Av salgsinntekter på 5,8 millioner kroner og finansinntekter på 6,1 millioner kroner, satt Harket igjen med et resultat før skatt på 9,4 millioner kroner.Siden 2015 har Harket tatt ut 23,4 millioner kroner i utbytte fra selskapet.Høsten 2019 skal A-ha på turné med konserten "Hunting High and Low Live", og skal da spille rundt 15 konserter. Dermed er det ikke utenkelig at også 2019 gir milionutbytte for mannen som fyller 60 år i høst.