Restech traff blink med luftkanon

INDUSTRI: Restechs linekastere finnes i dag ombord på redningsfartøy over hele verden. Nå får stadig flere opp øynene for kanonen som arbeidsverktøy.

BODØ, NORDLAND: – Vi har vært her i 30 år, men det er nok knapt noen som bor i Bodø som har hørt om oss, sier Roger Kristensen, daglig leder i Restech Norway.Det er lunsjtid hos selskapet, og samtlige 8 ansatte samler seg rundt bordet i fellesområdet.Restech har gått bort fra å ha faste morgenmøter. Nå er det lunsjen som er samlingspunktet, der alle oppdateres om hva som skjer i selskapet.I lokalet en kort kjøretur unna byens flyplass har selskapet funksjoner for produksjon, montering, salg og administrasjon.I fjor omsatte Restech for oppunder 18 millioner kroner ved å selge et produkt «ingen trodde de trengte».Dropper kruttetEn lokal kaptein hos Redningsselskapet slo seg på slutten av 70-tallet sammen med to ingeniører fra Widerøe. Med kjøkkenbenken som arbeidspult, tegnet og konstruerte trioen en prototype for en ny linekaster.Pyrotekniske linekastere har vært, og er fortsatt, mer utbredt, men disse typene er «oppbrukt» når skuddene er fyrt og kruttet er brent.– Vår linekaster bruker komprimert luft i stedet for krutt, sier sjefen.Restech ble startet på bakgrunn av denne ideen med Kristensen som første ansatt.– Jeg fikk ansvaret for forhandlingene knyttet til produksjonen, samt å få på plass underleverandører og forhandlere, sier han.Han beskriver oppstarten som relativt krevende. Få aktører så nytten av produktet i starten og teknologien var ukjent.– De første par-tre årene var ganske slitsomme og trange. Det var en treg materie å dra i gang eksporten og vi lærte at det fort tar tre til fem år før man når break-even. Heldigvis hadde vi tålmodig kapital, sier han.Artikkelen fortsetter under bildet

I dag har selskapet solgt 6.500 linekastere over hele verden.I likhet med Kristensen, har de fleste aksjonærene vært med siden starten.Kristensen selv har en eierandel på 2,95 prosent.– Vi er fortsatt bare lokale aksjonærer og det er svært lav omsetningen av aksjer, sier han.IMO-kravAlle land som er tilknyttet FN er også forpliktet til kravene som stilles fra sjøfartsorganisasjonen IMO. Konvensjonen «Safety Of Life at Sea» (SOLAS) stiller en rekke krav til hva som skal være om bord på båter av en viss størrelse.Disse skipene må ha en linekaster som kan kunne skyte en line 230 meter med fire skudd.Selv om lineskyterne i utgangspunktet ble installert som et sikkerhetstiltak, brukes de i dag også i økende grad som arbeidsverktøy.– Det er utrolig mange operasjoner til havs hvor det blant annet legges flytelinjer som på et tidspunkt skal plukkes opp, eller hvor utstyr skal overføres mellom båter. Linekasterne har fått ganske mange bruksområder og det er utviklet mange forskjellige prosjektiler.Tre raske spørsmålDaglig leder Roger Kristensen1. Hva er den viktigste årsaken til deres eksportsuksess?Vi bestemte oss fra dag én at vi var et firma som i stor grad skulle drive med eksport, så alt vi gjør er innrettet mot at vi skal selge til utlandet. I tillegg har vi hatt stor nytte av å trekke på erfaringer fra andre aktører gjennom organisasjon Norske Maritime Eksportører.2. Hvordan ser virksomheten ut i 2025?Da har vi økt antallet ansatte fra ni til 14 og bikket 25 millioner kroner.3. Hvilke politiske grep bør tas for å styrke eksportnæringen?Olje- og gassbransjen mottar årlig store summer over statsbudsjettet for å markedsføre seg i utlandet. Norske maritime utstyrsleverandører omsetter for 62 milliarder kroner, men vi får svært lite drahjelp. Vi mener det er rett og rimelig at staten også er med og tar en del av regningen der vi markedsfører Norge som partner. Det vil kunne få flere små og mellomstore bedrifter ut i verden.Prisen for Restechs linekastere er høyere enn det pyrotekniske alternativet, men Kristensen mener deres produkter er mer lønnsomme over tid siden levetiden er langt lenger og servicebehovet er mindre.Kundegrunnlaget var i utgangspunktet redningsselskaper, kystvakten, Forsvaret og oljebransjen i Norge, men i dag kommer mesteparten av omsetningen fra utlandet.Selskapet har blant annet levert utstyr til det brasilianske oljeselskapet Petrobrás’ båter, en rekke lands kystvakter og redningsselskaper. I tillegg er flere cruiseselskaper i dag på kundelisten.Selskapet har de tre seneste årene gjennomført omfattende utviklings- og investeringsprosjekter over driften, noe som har preget resultatene i årene 2016 til 2018.Made in NorwaySelskapet har tidligere hatt underleverandører i flere land, men tok i fjor en beslutning om å kalle hjem igjen mesteparten av prpoduksjonen.I Norge er det kun DNV GL som kan godkjenne de ferdige produktene, men også produksjonsmetoden skal tilfredsstille klassifikasjonsselskapets krav.– Det var hos underleverandørene vi hadde minst kontroll og størst problemer. Nå vil nesten alt fra produksjon til montering, levering og salg styres herfra, sier Kristensen.Fakta om Restech NorwayUtvikler og produserer linekastere for skips-, olje- og offshorebransjen. Restechs linekastere skiller seg fra konvensjonelle linekastere ved at de skytes ut ved hjelp av trykkluft, og ikke krutt, som er mest utbredt i dag. Trykkluft-varianten stiller blant annet færre krav til vedlikehold, åpner for et større bruksområde og gjør transport av linekasterne med fly vesentlig enklere, ifølge selskapet.Selskapet har til sammen solgt 6.500 linekastere og teller i dag 9 ansatte. 50 prosent av omsetningen kommer fra Europa, inkludert Norge.Har alle funksjoner fra produksjon til salg i Bodø. Selskapet har lokale eiere, og Terje Munkebye (22,5 prosent), Tore Vikan (9,9 prosent) og Ole J. Støver (8,3 prosent) er størst.Restech Norway (Mill. kr) 2018 2017Driftsinntekter 18 17,6Driftsresultat -0,1 0,3Resultat før skatt -0,2 0,1Årsresultat -0,2 0,1 Eksportprisen 2019Eksportkreditt Norge, GIEK, GIEK Kredittforsikring og Innovasjon Norge jakter på Norges beste eksportbedriftPrisen har som formål å premiere norske eksportører som har lykkes med å bygge verdier i Norge gjennom markeder ute, og deles ut på Eksportkonferansen 30. april 2019Juryen består av John G. Bernander (leder), Siri Hatlen, Kjerstin Braathen og Jan Christian Vestre.Juryen skal vektlegge ett eller flere av følgende elementer:- Eksportandel- Lønnsomhet (Stamina over tid)- Innovasjon av produkt og/eller marked- Verdiskaping i Norge Nominerte i 2019Hvem HvaCambi Group Rensing av kloakkslamTizir Titanium Produksjon av titanslagg & Iron og spesialråjernDirtybit SpillteknologiutviklerNormec Vulkanisering av gummiFischbones Teknologi for oljeutvinningLervig SmåskalaølNordlaks FiskeoppdrettRestech Norway LinekastereKommer 2. aprilKommer 3. april