Så mye steg prisene

Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,2 prosent fra februar til mars 2019, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).Tolvmånedersendringen i KPI var 2,9 prosent i mars, mens det ifølge en sammenstilling utført av TDN Finans på forhånd var ventet oppgang på 2,5 prosent.Det var ifølge SSB økte priser på klær som var den største bidragsyteren til månedsveksten. Klesprisene steg med 6,4 prosent i mars og fortsatte dermed oppgangen fra februar, og oppgangen de to siste månedene gjør at klesprisene er på tilnærmet samme nivå som før januarsalget. Prisene på flyreiser bidro også til økningen.«Nedgang i prisene på elektrisitet inkludert nettleie og matvarer, på henholdsvis 4,0 og 0,9 prosent, bidro til å dempe oppgangen i KPI fra februar til mars. Bøker viste også en prisnedgang i perioden. Dette kan forklares med bokhandlernes årlige Mammutsalg som fant sted i mars», heter det i meldingen.KPI-JAEKjerneinflasjonen (KPI-JAE), som er konsumprisindeksen korrigert for avgiftsendringer og energivarer, steg 0,3 prosent i mars.Over året endte kjerneinflasjonen på 2,7 prosent. Her var det ifølge TDN Finans ventet 2,5 prosent.Les mer hos SSB. PPIProdusentprisindeksen (PPI) falt med 2,1 prosent fra februar til mars.Årsaken er ifølge SSB store fall i gass- og elektrisitetsprisene, som overskygget oljeprisoppgangen i mars.Les mer hos SSB.