Satser flere millioner kulturlandskap

33 millioner til satsing på utvalgte kulturlandskap i jordbruket.

Regjeringen vil i 2019 satse 33 millioner kroner på Utvalgte kulturlandskap i jordbruket, noe som er en økning på 175 prosent på fire år.Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er en satsing og en arbeidsmåte, som startet i 2009, for å ivareta et representativt utvalg av verdifulle norske jordbrukslandskap, opplyser koordinator og seniorrådgiver i Landbruksdirektoratet Kari Stuberg til Nationen.– I 2019 er det gitt 32,8 millioner kroner til denne satsingen. Tilsvarende sum i 2016 var 12 millioner kroner, sier Stuberg.Antall utvalgte kulturlandskap i jordbruket er i samme fireårsperiode doblet, og har gått fra 22 til 44 områder som er spredt over hele landet. Ni nye områder ble inkludert i satsingen i 2018, før ytterligere tre vil bli tatt med i år, opplyser Stuberg.Jordbruksområdene omfatter i størst mulig grad jordbrukslandskap av svært store biologiske og kulturhistoriske verdier. Dette er noe landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) også trekker fram som viktig.– Jeg er overbevist om at ordningen med Utvalgte kulturlandskap i jordbruket bidrar til økt kunnskap om kulturlandskapenes verdier og til stolthet over områdene og vilje til å ta vare på dem, sier Bollestad til avisen.(©NTB)


Les også