Sjefen i Vinmonopolet slutter

Hilde Britt Mellbye er ferdig etter uenigheter.

Styret i Vinmonopolet har mandag inngått en avtale med administrerende direktør Hilde Britt Mellbye om at hun fratrer sin stilling den 30. april 2019, ifølge en melding.Hilde Britt Mellbye har vært administrerende direktør i Vinmonopolet siden 2016. Styret konstituerer kjededirektør Elisabeth Hunter som administrerende direktør i selskapet fra den 1. mai 2019. Hun har jobbet i selskapet siden 2012. - Mellbye har gjort en svært viktig innsats i arbeidet med å initiere og etablere en ny strategi og verdiplattform for Vinmonopolet 2018-22, sier styreleder i Vinmonopolet Ellen Seip i en melding.- Mellbye har bidratt til å videreutvikle Vinmonopolet i takt med samfunnets forventninger og behov. Arbeidet med å implementere denne strategien vil fortsette. Endring er alltid krevende. Det er ikke uvanlig at mye endring på en gang skaper friksjon. Styret har i samråd med Mellbye kommet til at en annen bør videreføre denne prosessen, sier Seip videre. Mellbye sier selv at hun og styret ikke er enig om veien videre. - Diskusjoner har avdekket at styret og jeg har ulikt syn på hvordan organisasjonen skal ledes i årene fremover, og da er den naturlige konsekvensen at vi skiller lag, sier Hilde Britt Mellbye.Hun sier også at sammen med styret har Vinmonopolet utviklet en offensiv og tydelig strategi for organisasjonens videre arbeid, og at det er viktig at Vinmonopolet også i fremtiden skal bestå som samfunnets viktigste virkemiddel for ansvarlig salg av alkohol.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også