Solskjærs superlønn: Kristiansund kan gå glipp av 100 millioner

Skatten av millionene Ole Gunnar Solskjær vil tjene i Manchester United kan ende i England.

Næringsliv

(Finansavisen ): Ole Gunnar Solskjær er skattepliktig til Norge i tre år til selv om han har flyttet til England, men det er høyst usikkert om Kristiansund ser noe til skatteinntektene, skriver Finansavisen.Ifølge Sky Sports News vil lønnen hans som manager ligge rundt 80 millioner kroner i året, noe som samlet vil gi en lønnsinntekt på 240 millioner kroner over tre år.Med en skatte- og trygdeavgiftssats på 46,4 prosent i Norge, vil det ifølge Finansavisen gi skatte­inntekter på godt over 100 millioner kroner i løpet av de neste tre årene.DobbeltbeskattetSkatteplikten til Norge gjelder inntil en person skattemessig emigrerer, som betyr at han først i tre sammenhengende inntektsår oppfylle tre vilkår.Advokat i Deloitte, Jon Egil Auestad, forteller til Finansavisen at saken imidlertid ikke er så enkel. Lønnsinntekten Solskjær mottar i Manchester United er nemlig, etter britisk rett, skattepliktig til Storbritannia.- Lønnsinntekten står dermed i fare for å bli dobbeltbeskattet dersom Solskjær ikke tar grep på sin personlige skattemelding i Norge, sier han til avisen, og forteller at Solskjær har tre alternativer for å unngå dobbelbeskatningen.Alternativer- For det første kan Solskjær muligens kreve skattenedsettelse etter skattelovens paragraf 2-1, den såkalte ettårsregelen. For at denne regelen skal kunne anvendes, er det blant annet et vilkår at Solskjær oppholder seg i Storbritannia i mer enn 12 måneder, og at opphold i Norge i snitt ikke må overstige seks dager pr. måned, forteller Auestad til Finansavisen.Benyttes denne metoden, blir det i realiteten ikke ilignet skatt i Norge for lønn opptjent i Manchester United.I det andre alternativet kan Solskjær ende opp som «skattemessig bosatt» i Storbritannia etter skatteavtalen mellom de to landene, mens det tredje alternativet ifølge Finansavisen er at Solskjær kan kreve kredit for skatt betalt i Storbritannia.

ole gunnar solskjær
manchester united
kristiansund
skatt
Lønn
Nyheter
Næringsliv