Statens overskudd ble 10,6 mrd høyere

Staten hadde et samlet overskudd på 257,4 milliarder i 2018.

Næringsliv

Det samlede overskuddet på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond var 257,4 milliarder kroner i 2018. Det var 10,6 milliarder kroner mer enn i det nysalderte budsjettet fra desember i fjor.Det oljekorrigerte underskuddet i statsregnskapet for fjoråret ble på 218,5 milliarder kroner, noe som er 7 milliarder lavere enn lagt til grunn i nysaldert budsjett fra desember i fjor.Inntektene ble 6,2 milliarder kroner høyere, mens utgiftene ble 0,8 milliarder lavere enn i nysaldert budsjett, ifølge en pressemelding  fra Finansdepartementet fredag.Skatte- og avgiftsinntektene ble 3,8 milliarder kroner høyere enn i nysaldert budsjett.Målt ved det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet er bruken av oljeinntekter i 2018 nå regnet til 213,8 milliarder kroner, eller 2,5 prosent av oljefondets verdi ved utgangen av 2017. Det er uendret fra det man regnet i nysaldert budsjett.(©NTB)Statsregnskapet for 2018

staten
nasjonalbudsjett
statsbudsjettet 2018
statsbudsjettet 2019
Nyheter
Næringsliv