Sterke nøkkeltall fra USA

Empire Manufacturing-indeksen slo forventningene. 

Richard Drew
Næringsliv

Tall fra New York Federal Reserve viser at Empire Manufacturing-indeksen var 10,1 i april, opp fra 3,7 i mars.Det var ifølge vår makrokalender ventet en indeks på 6,0.Empire Manufacturing er den første regionale undersøkelsen om forventningene til de amerikanske innkjøpssjefene. 

empire manufacturing