svakere optimisme i norsk industri

Ivan Kverme
Næringsliv

Sesongjustert nettotall for sammensatt konjunkturindikator for industrien var 6,9 poeng i 1. kvartal 2019, mot 8,7 i foregående kvartal, ifølge Statistisk sentralbyrås (SSB) konjunkturbarometer.Ifølge SSB er det særlig produsenter av investeringsvarer som melder om økt produksjon, men også produsenter av innsatsvarer og konsumvarer gir en positiv vurdering av aktivitetsnivået i 1. kvartal.Vekst i oljeinvesteringene og økt oppdragsmengde for leverandørindustrien har ifølge SSB gitt grobunn for høyere aktivitetsnivå, og industrilederne melder nå om tiltagende vekst i sysselsettingen i 1. kvartal 2019.Den positive utviklingen er ventet å vedvare i 2. kvartal - særlig for leverandører til olje- og gassnæringen.Les mer hos SSB.

konjunkturbarometer
ssb
Nyheter
Næringsliv
Makro
Industri