To menn dømt for korrupsjon hos fiskefôrprodusent

En tidligere logistikksjef i fiskefôrprodusenten Ewos er dømt til fengsel i to og et halvt år for å ha mottatt bestikkelser.

Frostating lagmannsrett mener lederen mottok 1,22 millioner kroner i løpet av en periode på sju og et halvt år. Han får inndratt nesten 900.000 kroner.Retten mener handlingen bærer preg av å være «veloverveid og med et fast forsett».En 56 år gammel mann er i samme sak dømt til fengsel i ett år og fire måneder for å ha betalt lederen over 480.000 kroner i bestikkelser.Begge de to ble frifunnet for noen av punktene de var tiltalt for. Straffen er satt ned fra da saken ble behandlet i Sør-Trøndelag tingrett i fjor høst. Da ble lederen dømt til fengsel i fire år og 56-åringen til tre og et halvt år.En tredje mann var tiltalt for to tilfeller av grov korrupsjon. Han er frifunnet av lagmannsretten.Tidligere er også en annen person dømt til fengsel i elleve måneder i samme sakskompleks.(©NTB)