Tollere beslagla 758 kilo fisk

Tollerne ved den finsk-norske grensestasjonen i Karigasniemi beslagla totalt 758 kilo fisk i påsken. Fisken ble forsøkt smuglet ut av Norge.

Næringsliv

Tollerne ved grensestasjonen i Karigasniemi gjorde flere fiskebeslag i påsken. Det største beslaget på 364 kilo fisk ble gjort 12. april, da tollerne stoppet en ukrainskregistrert varebil. Fisken var pakket i glasskrukker og i isoporkasser. Det ble også gjort beslag på 178 kilo fiskefileter i en tyskregistrert varebil og et beslag i en polskregistrert varebil.Tollregion Nord-Norge har så langt i år gjort 13 tollbeslag og beslaglagt 1 935 kilo fisk og seks kilo krabbe, opplyser Tolletaten i en pressemelding. Statsborgere fra fem land står bak forsøkene på fiskesmugling. Det er tillatt å ta med seg ti kilo fisk eller fiskevarer fra eget fiske ut av Norge. Kvoten gjelder per person både for nordmenn og utlendinger.(©NTB

toll
smugling
Nyheter
Næringsliv