Viktige nøkkeltall fra Europa

Både kpi og ledighetstall tikker inn fra Europa mandag.

Konsumprisindeksen (KPI) i eurosonen endte på årsbasis i mars opp 1,4 prosent, viser foreløpige tallIfølge Direkt Makro var det på forhånd ventet en vekst på 1,5 prosent.Kjerneinflasjonen steg i samme periode 0,8 prosent, mot en ventet vekst på 1,0 prosent.LedighetArbeidsledigheten i eurosonen endte i februar på 7,8 prosent.Ifølge Direkt Makro var det akkurat som ventet.