Viktige nøkkeltall fra Europa

Både KPI og ledighetstall tikker inn fra Europa tirsdag.

Næringsliv

Brutto nasjonalprodukt (BNP) i eurosonen endte i 1. kvartal opp 1,2 prosent over året.Ifølge Direkt Makro var det på forhånd ventet en vekst på 1,1 prosent.På kvartalsbasis var BNP opp 0,4 prosent, mot en ventet vekst på 0,3 prosent.LedighetArbeidsledigheten i eurosonen endte i mars på 7,7 prosent.Ifølge Direkt Makro var det ventet en ledighet på 7,8 prosent.

bnp
arbeidsledighet
eurosonen
Nyheter
Næringsliv
Makro