Algeoppblomstring har tatt livet av mye fisk

Tatt livet av mye fisk i Troms og Nordland.

Det er registrert et betydelig antall døde fisk på grunn av algeoppblomstring i Nordland og Sør-Troms, opplyser Fiskeridirektoratet.Direktoratet er i tett dialog med fiskeoppdrettere i Nordland og Sør-Troms, og setter i verk nødvendige tiltak gjennom 17. mai-helgen, ifølge en pressemelding .Til nå er algeproblemet observert i Astafjorden i Troms og i Ofotfjorden i Nordland. Det er registrert død fisk ved enkelte oppdrettsanlegg.Fiskeridirektoratet beskriver situasjonen som alvorlig, og at det er et betydelig antall fisk som har dødd. Direktoratet jobber nå med å regne ut hvor mye fisk som har gått tapt på grunn av algene.– Vi ser at dødeligheten er på rundt 50 prosent på enkelte av anleggene. På to anlegg er det snakk om rundt 1.000 tonn laks, så det er mye, sier Otto Andreassen i Fiskeridirektoratet til NRK.Oppretterne i Troms og Finnmark har i forbindelse med oppblomstringen økt beredskapen. Ifølge Havforskningsinstutettet er algen som har blomstret opp, mest trolig i gruppen Chrysochromulina, som under visse forhold kan produsere fiskegifter.(©NTB)


Les også