Bønder kan bli møtt av inspektører uten fagkompetanse

Mer enn 20 prosent av alle tilsyn fra Mattilsynet i Region Sør og Vest i år, er utført uten at Mattilsynet var til stede.

Det er likevel Mattilsynet som skriver alle tilsynsrapportene, skriver Nationen.Fram til 1. mai i år er det utført 396 inspeksjoner der folk fra dyrevernsnemnda var alene på inspeksjon. Det utgjør 21,6 prosent av inspeksjonene.Presseavdelingen i region Sør og Vest i Mattilsynet opplyser at de har valgt å bruke nemndene «for å sjekke ut bekymringsmeldinger og til screening av dyrehold med produksjonsdyr».Når en eller flere representanter fra dyrevernsnemnda har vært ute på inspeksjon alene, er det vanlig at det er Mattilsynet som skriver en rapport om tilsynet uten at rapportforfatteren var med på gårdsbesøket, får Nationen opplyst.Baalsrud bekrefter at Mattilsynet skriver rapporter basert på tilsyn utført av dyrevernsnemndene uten at den som skriver rapporten, var med på tilsynene.Etter avsløringen om at en rapport fra Mattilsynet var full av feil etter et tilsyn på en pelsdyrgård i Sandnes i Rogaland, uttrykker mange bønder misnøye med fagkompetansen de blir møtt med av inspektørene som skal utføre tilsynene.– Vi har ikke konkrete krav til kompetanse på de enkelte dyreslagene, sier Mattilsynet.– Våre inspektører vil aldri kunne oppfylle ønsket om å kunne til bunns i det de skal føre tilsyn med. Det må de være bevisste på og de må hente inn fagkunnskap når det er behov for det, sier direktør for planter og dyr i Mattilsynet, Karen Johanne Baalsrud.(©NTB)