Dette kjennetegner en god leder

- Du må ha en genuin forståelse av hvorfor du skal lede dine ansatte til å gjøre noe - og gi tilbake.