Ferske handelstall fra Europa

Torsdag formiddag tikker det inn nøkkeltall fra eurosonen.

Det sesongjusterte handelsoverskuddet i eurosonen endte på 22,5 milliarder euro i mars.Februar-tallene viste et handelsoverskudd på 26,9 milliarder euro.