Flere reiser kollektivt

I 2018 ble det registrert over 680 millioner kollektivreiser i Norge, en økning på 2,4 prosent fra 2017.

I 2018 reiste hver nordmann i gjennomsnitt 128 ganger med kollektivtransport. Antall bussreiser per innbygger var 74 i snitt, men i Oslo og Akershus reiste hver innbygger 134 ganger med buss. I Hedmark og Finnmark skjedde dette kun 24 ganger, viser tall Statistisk sentralbyrå la fram mandag.Bussnæringen fraktet til sammen 402 millioner passasjerer, 4,5 millioner flere enn året før. Nesten halvparten av alle busspassasjerene benyttet rutetilbud i Oslo og Akershus.Også innenfor transport med sporvei/forstadsbane var det en relativt stor vekst i antall passasjerer fra 2017 til 2018. Over 189 millioner reiste med denne transporttypen, som kun er tilgjengelig i Norges tre mest folkerike byer, Oslo, Bergen og Trondheim.Jernbanen fraktet snaut 78 millioner passasjerer i 2018, en økning på nesten 20 millioner de siste ti årene.Samlede billettinntekter fra reiser med kollektivtransport var i 2018 på 14,7 milliarder kroner, 930 millioner mer enn året før.(©NTB)