FNI-indeksen: Veksten tiltar

Ved utgangen av april ligger FNI-indeksen igjen over snitt.

FNI-indeksen (Financial News Index), som er konstruert av Retriever og CAMP-senteret ved Handelshøyskolen BI, er nå oppdatert med nye tall til og med 30. april 2019, melder Retriever Norge.Indeksen økte svakt i april, og ligger nå rett over snitt. Dette tyder på at konjunkturene har stabilisert seg rundt en gjennomsnittlig vekst.«Det kan virke som om nedgangen på starten av året var drevet av usikkerheten rundt utlandet og aksjemarkedet, men at denne usikkerheten kan ha avtatt noe», heter det i meldingen.Fortsatt bidrar nyheter om oppstartsbedrifter og it-systemer positivt, men nå bidrar også resultater positivt.«Oljesektoren og industri har også et positivt bidrag. På den annen side bidrar særlig varehandel, turisme og aviser til å dra indeksen ned i april. Aksjemarkedet bidrar også fortsatt negativt, men i mindre grad enn før», heter det videre.