Forbrukertilliten faller her hjemme

Forbrukertilliten (CCI) for Norge var minus 3,2 poeng i mai, ned 1,5 poeng siden april, viser målingen til Opinion.Forbrukertillitsindeksen (CCI) har variert mellom minus 0,5 poeng (januar) og minus 3,8 poeng (mars) så langt i år.Indeksen er nå 4,6 poeng lavere enn for ett år siden- Mens indikatoren for tilliten til landets økonomi om 12 måneder trakk den samlede forbrukertilliten opp i forrige måned, er det denne indikatoren som går mest tilbake i mai, sier seniorrådgiver i Opinion, Henrik Høidahl, i en kommentar.- Indikatorene for egen økonomi nå og om 12 måneder holder seg på omtrent samme nivå som i april, mens forventningene til innkjøp av større forbruksgoder de kommende 12 måneder faller markant, om enn ikke like mye som tilliten til landets økonomi. Kjøpsindeksen, som sier noe om sannsynligheten for å kjøpe større forbruksgoder, bil og bolig, faller i likhet med CCI i mai, påpeker han.