Gjennomslag for kontroll av plastavfall

Etter forslag fra Norge ble det fredag vedtatt å skjerpe kontrollen med den internasjonale handelen med plastavfall under Baselkonvensjonen.

Næringsliv

Norge fikk i tillegg gjennomslag for å etablere et helt nytt partnerskap for plastavfall, som inkluderer myndigheter, næringsliv og organisasjoner.– Handel med plastavfall er et økende problem fordi mye av plasten ender opp i naturen. Vedtaket i Baselkonvensjonen gjør at all eksport av plastavfall som utgjør en fare for miljøet blir kontrollert strengere. Vedtaket gjør at vi får mer kontroll og kunnskap om den internasjonale plasthandelen, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).– For å redusere mengden plastavfall i naturen er dette veldig viktig, og jeg er glad for at Norges forslag fikk flertall. Det er slike konkrete tiltak vi trenger flere av framover for å løse problemet med den enorme plastforsøplingen, sier elvestuen.Ifølge en rapport fra GRID-Arendal blir bare mellom 9 og 12 prosent av plastavfallet i verden resirkulert.Internasjonal handel med plastavfall er en milliardindustri som fram tid i dag har vært uten internasjonal kontroll. Det har store konsekvenser for både miljø og mennesker, påpeker Klima- og miljødepartementet.Vedtaket innebærer at eksport av plastavfall som ikke er helt klart for umiddelbar gjenvinning, vil kreve en særskilt eksportlisens.Det innebærer at land som mottar store mengder plastavfall, vil kunne stille større krav til hva det inneholder.Eksport av plastavfall som ikke går direkte til gjenvinning, må nå ha samtykke fra importlandet før transporten.

plastavfall
venstre
Nyheter
Næringsliv