Gjensidige tapte i retten

Gjensidige Forsikring må nå betale for hus som ble flomskadd to ganger i Gudbrandsdalen.

Forsikringsselskapet ville at kommunen skulle betale for skadene på et bolighus i Kvam som ble totalskadd i flom i 2011. Huseieren fikk tillatelse til å bygge opp et nytt hus på samme tomt. Det nye huset ble totalskadd i en ny flom i 2013.Etter at huset ble tatt av flommen i 2013 stevnet forsikringsselskapet Nord-Fron kommune for 7 millioner kroner og tapte i tingretten. Dommen ble anket til Eidsivating lagmannsrett, som nå har kommet med sin avgjørelse.– Gjensidige mener at dommen fra lagmannsretten setter Kommune-Norge tilbake i tid når det gjelder ansvarsplassering. Vi er skuffet over at retten slår fast at Nord-Fron kommune ikke har ansvaret da de tillot bygging i et flomutsatt område, sier Gjensidiges advokat, Merete A. Utgård, i en kommentar til dommen.Hun mener saken har stor prinsipiell betydning for store deler av forsikringsbransjen og kommunene.– Forsikring skal dekke skader som skjer plutselig, uforutsett og ikke kan forebygges eller hindres. Når man ved tidligere naturhendelser får et klart varsel om flomfare, så er det klart uforutsett og man kunne ha hindret skade, fortsetter hun.Gjensidige Forsikring tapte også i lagmannsretten i striden om hvor stort ansvar Nord-Fron kommune hadde ved å tillate bygging i et flomutsatt område.